Bâtisse principale du Domaine

Algemene verkoopvoorwaarden

VOORWAARDEN
 
Artikel 1 : Dit contract is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de directe boeking van de gîte Ancelle op Domaine de la Tourmentine.In elk geval kan de eigenaar niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van gebruik van dit contract door derden of voor andere doeleinden dan toerisme.
 
Artikel 2 - Verblijfsduur: De klant die het contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval een beroep doen op enig recht om in het pand te blijven.
 
Artikel 3 - sluiting van het contract: De reservering wordt van kracht zodra de klant de eigenaar een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de prijs van het verblijf of de etappe en een kopie van het ondertekende contract heeft gestuurd, vóór de datum vermeld in voorkant. Het tweede exemplaar van het contract wordt door de klant bewaard.
 
Artikel 4 - Annulering door de klant:
Elke annulering moet per aangetekende brief of telegram aan de eigenaar worden gemeld. - Het huisje is gereserveerd voor een verblijf, de borg blijft bij de eigenaar. De eigenaar kan het saldo van de prijs van de accommodatie opvragen als de annulering minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van aanvang van het verblijf plaatsvindt.
Geen presentatie van de klant:Als de klant niet binnen 24 uur na de geplande datum van de etappe of de start van het verblijf verschijnt, vervalt het contract en kan de eigenaar over zijn accommodatie beschikken. De aanbetaling en het saldo blijven bij de eigenaar.
Verkort verblijf: In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de verblijfskosten bij de eigenaar.
Vermindering van het aantal huurders:Tenzij de eigenaar vooraf schriftelijk heeft ingestemd, mag geen vermindering van het aantal huurders ten opzichte van het aantal vermeld in het contract leiden tot een verlaging van de oorspronkelijk vastgestelde huurprijs.

Artikel 5 - Annulering door de eigenaar: Wanneer de eigenaar, voor aanvang van het verblijf, dit verblijf annuleert, moet hij de klant hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of telegram. De klant krijgt, onverminderd verhaal op vergoeding van eventueel geleden schade, de betaalde sommen onmiddellijk terugbetaald.
 
Artikel 6 - aankomst: De klant moet zich melden op de aangegeven dag en op de tijden vermeld op het contract. In geval van late of vertraagde aankomst, moet de klant de eigenaar hiervan op de hoogte stellen.
 
Artikel 7- betaling van het saldo: het saldo dient 30 dagen voor aankomst in de gîte te worden betaald. Verbruik en extra services die niet in het contract worden vermeld, worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald.
 
Artikel 8 - toeristenbelasting: De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar die deze vervolgens overmaakt aan de schatkist.
 
Artikel 9 - Waarborgsom: Bij aankomst van de klant in de accommodatie, vraagt de eigenaar om een waarborgsom, waarvan het bedrag op het contract staat vermeld. Het zal worden geretourneerd na aftrek van de reparatiekosten van het pand, als er schade is geconstateerd.
 
Artikel 10 - Gebruik van het pand: De opdrachtgever dient het rustige karakter van de verhuur te waarborgen en er gebruik van te maken in overeenstemming met de bestemming van het pand. De schoonmaak is de verantwoordelijkheid van de huurder voor zijn vertrek. In geval van niet-naleving wordt 45 € in rekening gebracht. Bij directe boekingen bij eigenaren of door Gîtes de France is schoonmaak inbegrepen.
 
Artikel 11- capaciteit: Als het aantal vakantiegangers dat aankomt in de gîte de door de verschillende departementale diensten goedgekeurde opvangcapaciteit overschrijdt, kan de eigenaar bijkomende klanten weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal vakantiegangers dan de geweigerde, geen restitutie kan worden overwogen.
 
Artikel 12- dieren: Het contract bepaalt of de klant al dan niet in het gezelschap van een huisdier kan verblijven. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.
 
Artikel 13 - verzekering: De klant is verantwoordelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.Hij wordt uitgenodigd om voor deze verschillende risico's een verzekeringscontract van het resorttype af te sluiten.